X  Zatvori Polarna svjetlost (Aurora Borealis/Australis) i VHF Radio Aurora indikatori
geomagnetska oluja

0 KP INDEKS

Tiha geomagnetska oluja

KP (planetarni) INDEKS

Nema polarnog svjetla

Radio Aurora indikatori

0 A INDEKS

Tiha Orkanski vjetar

NIJE AKTIVNA

Nema Radio Aurore
KP INDEKS Informacije

KP INDEKS daje dobar pokazatelj vidljivosti polarnog svjetla (Aurora Borealis/Australis). Što je veći KP-indeks veća je vjerojatnost vidljivosti. Procjenjeni 3-satni planetarni KP-indeksi prikupljaju se sa zemaljskih magnetometra.

A INDEKS Informacije

A INDEKS je pokazatelj moguće poboljšane VHF radio komunikacije dometa 1600 kilometara ili više. Snažna solarna aktivnost može omogućiti radio komunikaciju na daljinu na 28-433 MHz u srednjim i visokim geografskim širinama.


Podatke pruža http://services.swpc.noaa.gov  ©2024